Vad vi gör

Du jobbar på en ny konstruktion, och behöver nya detaljer och komponenter du inte jobbat med tidigare. Som vi alla gör, så googlar du och gör din research online för att hitta ett antal olika leverantörer. Men vilken komponentlösning är bäst och mest kostnadseffektiv? Vilken av leverantörerna ska du välja? Vem levererar med just den kvalitet och leveranssäkerhet som du förväntar dig? Hur ska du lösa transporten så att den blir bäst både tidsmässigt, ekonomiskt och miljömässigt? Och så är det ju det där med lagerhållning också, hur löser du den på bästa sätt?

Du kan vara lugn. Vi på ESMA är specialister på att optimera och kundanpassa komponenter och logistiklösningar för den svenska tillverkningsindustrin.

Skyddsutrustning

På grund av den rådande situationen för sjukvården har vi på ESMA satt upp ett sortiment av personlig skyddsutrustning som kan levereras i stora kvantiteter och med kort varsel. Läs mer »

Skärande bearbetning

Skärande bearbetning är ett av ESMAs största verksamhetsområden. Metoden kan användas för framtagning av detaljer i de flesta förekommande material, för allt från enklare högprecisa detaljer. Läs mer »

Fästelement

Fästelement har varit en av grundstenarna i ESMAs verksamhet sedan starten 1951, och är fortfarande ett av våra största områden. Läs mer »

Smide och kallomformning

ESMA har nära samarbeten med flera olika leverantörer med olika specialistkompetenser inom smide och pressning ute i världen. Läs mer »

Sintring och MIM

Med sintring kan du skapa komplexa detaljer, som får sin slutliga form med liten eller ingen bearbetning. Läs mer »

Gjutning

Gjutningsprocessen handlar om att smälta ned ett material (oftast en metall) i en form för att få fram en färdig komponent. Läs mer »

Stansning, bockning och fjädrar

På ESMA arbetar vi med ett brett nätverk av producenter, som erbjuder stansade och bockade detaljer i allt från enkla klippverktyg till komplexa stora följdverktyg. Läs mer »

Plastkomponenter

Plast som konstruktionsmaterial har utvecklats mycket under de senaste decennierna. Idag kan plast klara både extrem kyla och hetta utan att spricka eller smälta. Läs mer »

Kontaktmaterial

Sedan mer än fyrtio år tillbaka är vi på ESMA en av få leverantörer av kontaktmaterial och komponenter med ädelmetaller till svenska företag inom telekom, energiteknik, fordons- och förpackningsindustrin. Läs mer »

Vespel®

Vespel® är en högpresterande polyimid från DuPont™, som används i applikationer där det finns friktion, slitage eller höga temperaturer. Läs mer »

Polyuretan (PUR eller PU)

Polyuretan, PUR eller PU som det också kallas, är ett flexibelt material med egenskaper som gör det lämpligt att använda nästan överallt. Läs mer »