Fler logistik­samarbeten för lägre miljöpåverkan

Vi jobbar vi mer och mer med logistik tillsammans med våra kunder. Vi gör det för att vi som aktör på den globala komponentmarknaden vill ta ett ansvar för hur vi påverkar vår omvärld – men också för att vi ser ett ökat antal förfrågningar om samarbete gällande logistik från våra kunder.


Om vi, tillsammans med dig som kund, kan ta fram optimala varuflöden in till dina monteringsenheter – ja, då kan vi gemensamt sänka vår påverkan på miljön.

Optimering av logistikrelaterade tjänster

På ESMA noterar vi en stark volymtillväxt i just logistikflöden, och vi har därför börjat titta på möjligheter för att ytterligare optimera våra tjänster inom området. Under sommaren har vi inlett en översyn av vår befintliga kapacitet, och ansökt om bygglov för en utbyggnad som kan säkerställa behovet på mellanlång sikt.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med dig som kund – med allt lägre miljöpåverkan.

« Tillbaka till alla nyheter