ESMAs samarbetspartner MARTIN GmbH blir huvud­entreprenör när Högdalen­verket förnyas

Högdalen­verket, som drivs av Stockholm Exergi (Stockholm Energi och Fortum i samarbete), är en förbrännings­anläggning som producerar el och fjärr­värme av avfall. I år börjar man upp­graderingen av verket genom att byta ut de två äldsta pannorna mot en ny.

Högdalenverket från luften

ESMAs partner MARTIN GmbH blir huvud­entreprenör för projektet och levererar både panna och rökgas­rening till den nya linjen. De två äldsta pannorna, P1 och P2 som togs i drift 1970, ersätts med den nya pannan P8 som byggs på den plats där P1 står idag.

MARTIN – experter på anläggningar för avfalls­förbränning

I snart 90 år har MARTIN GmbH varit general­entreprenör, ingenjörs­partner och leverantör av komponenter inom anläggningar för avfalls­förbränning. Kärn­kompetensen ligger i design och konstruktion av förbrännings­anläggningar och täcker alla områden från design, planering och det faktiska byggandet av anläggningen, till konsultstöd, service och leverans av reserv­delar.

Moderna förbrännings­anläggningar är rent tekniskt väldigt komplexa. Utöver kompetens inom konstruktion krävs också en djup kunskap om avfall som bränsle, rökgaser och restprodukter för att kunna planera, bygga och produktions­­sätta den här typen av anläggningar.

Begränsat utrymme en utmaning för projektet

Att man på Högdalen­verket väljer att bygga den nya pannan på samma plats som de två tidigare är en stor fördel, menar Angelika Andersson-Duraj på ESMA, som stöttat Martin GmbH i avtals­processen.

“När man arbetar på samma plats kan man koppla pannan direkt till de gemen­­samma system som används idag. Det är också en av projektets stora utmaningar, då man har ett begränsat utrymme för arbetet”, säger Angelika.

Oavbruten produktion

Man har också en utmaning i att produktionen av fjärrvärme och el i de befintliga anläggning­arna ska pågå utan störningar under hela byggtiden, eftersom fjärrvärme­nätets drift­säkerhet är av yttersta vikt.

Högre verkningsgrad i nya pannan

Ångan som produceras vid avfalls­förbränningen omvandlas till el i en ång­turbin. Därefter matas den åter­stående energin i ångan till Stockholms fjärrvärme­nät. Den nya pannan är en teknisk upp­gradering av fjärrvärme­produktionen med högre verknings­­grad och ännu bättre prestanda. Effekten är på 54,1 MW och den rörliga stav­rostern Vario har en total­bredd på 6,32 meter.

Beräknas vara i drift 2021

Enligt tids­planen tas P1 ur drift och rivning inleds under våren 2019. Under 2019/2020 byggs den nya pannan P8. Till sommaren 2020 förväntas man kunna inleda prov­driften och stoppa P2. I mars 2021 väntas den nya pannan vara i ordinarie drift och man kan börja riva P2.

Som MARTINs representant i Sverige sedan mer än 30 år, delar vi på ESMA glädjen över detta fina uppdrag med dem och ser fram emot att följa projektet.

« Tillbaka till alla nyheter