ESMAs logistikarbete – i certifierad världsklass

När ESMAs kunder jobbar mer och mer enligt principerna för lean manufacturing och balanserar produktion med efterfrågan, är det väldigt viktigt att rätt komponenter finns på rätt plats vid rätt tillfälle för att produktionen ska kunna löpa planenligt. För ESMA som leverantör betyder det att alla leveranser måste vara perfekta: Något annat kan inte ses som godkänt.

ESMA's MMOG/LE results

Inom fordonsindustrin där några av ESMAs kunder finns, används MMOG/LE (Materials Management Operations Guidelines eller Global Logistikbedömning som det heter på svenska) för oberoende bedömning av en organisations logistikfunktioner. Verktyget används av OEM-företag och leverantörer för att säkerställa en effektiv tids- och kostnadsbesparande materialhantering och det är anpassat till kvalitetsstandarden ISO/TS 16949. MMOG/LE är utarbetat av två branschorganisationer inom fordonsindustrin, europeiska Odette och AIAG i USA . Det bedömer områdena:

• strategi och förbättring
• arbetsorganisation
• kapacitet och produktionsplanering • samspel/gränssnitt mot kund
• produktion & produktkontroll
• samspel/gränssnitt mot leverantör.

Bedömningarna inom de olika områdena läggs samman och resultatet visar på företagets totala kapacitet inom logistik i klassificeringen A, B eller C. För att nå A, den bästa klassificeringen, krävs ett resultat i MMOG/LE på över 90%.

97/100 – hög nivå på ESMAs logistikarbete

I våras genomgick ESMA en ny MMOG/LE-bedömning och verifiering av Odette. I bedömningen besvarades nittio frågor om allt från affärssystem till arbetsbeskrivningar.

”Vi följer en fiktiv produkt genom hela kedjan från inleverans, intern hantering och utleverans”, berättar Martin Wärn, som jobbar som Lead Assessor på AB Volvo och är den person som verifierade ESMAs bedömning.

”MMOG/LE bedömer förmågan att hantera kapacitetsökningar och kontinuerliga förbättringar”, säger Martin. ”Under de ca 15 år jag har jobbat med MMOG har fler och fler företag fått upp ögonen för vikten av ett bra resultat av bedömningen, vilket naturligtvis gynnar hela branschen.”

Viktig kvalitetsindikator

ESMAs resultat i årets bedömning blev 97% och en tydlig A-klassificering!

”Vi är självklart stolta över det fina resultat i bedömningen”, säger Lars Lüdtke på ESMA. ”Det är ett kvitto på att vårt sätt att arbeta med logistik är effektivt och säkerställer en hög leveransprecision”.

« Tillbaka till alla nyheter