Våra medarbetare

Den samlade kunskap som finns hos ESMAs personal är svårslagen – rent av unik. Vi är väldigt stolta över vår allra största resurs; våra fantastiska medarbetare, med kunskap inom allt från precisions­kugghjul och längd­svarvning till kund­anpassade förpacknings­lösningar och affärs­kulturer runt om i världen.