Industri

ESMA kan erbjuda svensk industri produkt-lösningar inom de flesta tillverkningstekniker. Genom vårt stora producentnätverk är vi Din länk till den globala komponentmarknaden.
Automotive / Fordon
ESMA har en lång erfarenhet av att leverera komponent- och systemlösningar till fordons-industrin. Vår breda erfarenhet från olika branscher kommer våra kunder till godo.

Informationsmaterial

Vill Du veta mer om ESMA, vår affärsidé och om hur vi kan hjälpa Dig med lösningar från den globala komponentmarknaden kan Du beställa och ladda ner informationsmaterial.